Kinh Doanh : 0818.6666.01 Hotline bảo hành: 0828.6666.01 ‬

Mastercam là gì ?

08/28/2017
bởi

Mastercam là sản phẩm của nước nào ?

 Là sản phẩm của công ty CNC software, thành lập năm 1984 có trụ sở tại Tolland, Connecticut, thuộc ranh giới Boston và NewYork, nước Mỹ

Mastercam là gì ?

Mastercam là phần mềm 2D CAM / CAD  được rất nhiều công ty trên thế giới sử dụng và tromg đó cũng có các gia công ở Việt Nam sử dụng, nó có mặt ở Việt Nam cũng khá sớm, và số lượng người sử dụng nó cũng khá nhiều.

Mastercam có khả năng thiết kế và lập chương trình điều khiển các trung tâm gia công CNC 5 trục, 4 trục, 3 trục, có thể lập trình để gia công tia lửa điện cắt dây, tiện, phay, khoan …

Tính năng của phẩn mềm Mastercam: Mastercam có một số các chức năng như:

 • Chức năng thiết kế: Mastercam dùng để thiết kế tạo ra mô hình sản phẩm phục vụ lập trình gia công, xuất bản vẽ, thiết kế 2D
 • Chức năng lập trình gia công: Mastercam có thuận lợi là dễ lập trình, giao diện và cách sử dụng khá thuận tiện, các lựa chọn trong mỗi chu trình đơn giản, dễ hiểu.
 • Khả năng gia công nhiều trục: Mastercam có rất nhiều loại chu trình gia công nhiều trục đảm bảo đáp ứng hết mọi yêu cầu gia công
 • Lập trình gia công tiện: Các chu trình được cung cấp cho người dùng được lập trình cả biên dạng trong và biên dạng ngoài như tiện khoan mặt đầu, tiện thô, tiện ren, cắt đứt, gia công lỗ…

Các sản phẩm của phẩn mềm Mastercam:

 • Milling Solutions
 • Mastercam Lathe
 • Mastercam Mill-Turn
 • Mastercam Router
 • Mastercam Wirecut
 • Mastercam Art
 • Mastercam RobotMaster Addon

Bài viết liên quan Bài viết liên quan